Het Horizon College

logo-HorizonCollegeHet Horizon College, koploper op het gebied van ondernemerschapsonderwijs!

De huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om onderwijs in ondernemersvaardigheden. Van de beroepsbevolking is ruim 15% ondernemer en het bedrijfsleven stelt een ondernemende houding als één van de belangrijkste eisen aan werknemers.

Het Horizon College ziet het belang van ondernemerschapsonderwijs in en zette in 2006 als eerste ROC in het land de cursus Bouwstenen voor Ondernemerschap op, voor leerlingen van het mbo. Dit programma leidt op voor het landelijk erkende certificaat CE-Ondernemerschap. Met deze cursus leer je hoe je een eigen onderneming start.
Vanaf vorig schooljaar is nu ook een Centrum voor Ondernemerschap aanwezig op de locatie Heerhugowaard.
Een centraal ‘loket’ waarvan uit de organisatie en uitvoering van onderwijsprogramma’s, de cursus Bouwstenen voor Ondernemerschap, het excellentieprogramma Ondernemerschap en keuzedelen Ondernemerschap plaats vindt én het loket voor externe partijen en stakeholders voor allerlei zaken die verband houden met ondernemerschapsonderwijs. Jan Ferwerda is als coördinator Ondernemerschap initiatiefnemer en aanspreekpunt.

Netwerk
horizon collegeIn het belang van het onderwijs, de studenten én de regio vindt Het Horizon College het belangrijk om de verbinding aan te gaan met de overheid en het bedrijfsleven. Het Centrum voor Ondernemerschap speelt daarbij een belangrijke rol. Er is samenwerking met partijen als de Kamer van Koophandel, de Rabobank, de Belastingdienst, het Zakenstation Heerhugowaard en ondernemersnetwerken. Binnen het Centrum voor Ondernemerschap wordt de samenwerking niet alleen gecontinueerd maar ook uitgebreid. Samenwerking is essentieel om talenten op te leiden voor een succesvolle toekomst.

Het NON
Sinds vorig jaar is ook het NON een belangrijk partner. De algemene ledenvergadering van het NON heeft afgelopen jaar bij het Horizon College plaats gevonden waarbij studenten een rol in de organisatie hebben gekregen.
Er wordt verder samengewerkt op het gebied van gastcolleges, begeleiding en beoordeling van projecten en ondernemingsplannen. Afgelopen jaar heeft het NON onder andere tijdens een Ondernemersconferentie een workshop Netwerken aangeboden. In december zal deze workshop wederom verzorgd worden door het NON.

Indien een lid van het NON een vraag heeft met betrekking tot opleidingen, stagiaires, gastcolleges of iets anders kan die zich wenden tot ondergetekende.
Jan Ferwerda
Coordinator Ondernemerschap
j.ferwerda@horizoncollege.nl

Secretariaat het NON
p/a Omring 16
1702 NA Heerhugowaard
Tel. (06) 21 84 22 89
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl