Het NON Evenementencommissie zoekt hulp!

De Commissie van Het NON organiseert en bedenkt alle activiteiten van Het NON om de visie van onze netwerkvereniging uit te dragen: het versterken en ondersteunen van ondernemers in de regio Noord Noord Holland en Noord Kennemerland door het delen van kennis en het verbinden van ondernemers.

De Commissie wordt gevormd door leden van Het NON die zich op vrijwillige basis hiervoor inzetten.

Wat doet de Commissie?

De Commissie verzorgt alle evenementen van het NON. Naast de 11 maandelijkse netwerkborrels (geen borrel in januari) zijn dat voor 2020 10 events. De commissie bestaat op dit moment uit 5 leden en we hebben een groep, De Schil, die zich flexibel inzetten, bijvoorbeeld op het event zelf. De Commissie vergadert eens per maand in De OndernemersTuin in Alkmaar. Door elke maand te vergaderen zorgen we ervoor dat we gestructureerd en planmatig werken. Tijdens de vergadering worden komende events besproken en georganiseerd, budgetten doorgenomen, eerdere events geëvalueerd en vooral gebrainstormd over activiteiten waarmee we onze leden verder kunnen helpen. Twee keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering met het bestuur om samen de plannen af te stemmen, meestal gevolgd door een gezellig etentje. Ook maken we gebruik van een app-groep. Daarin kunnen we kort vragen stellen/ ideeën opperen en houden we de lijntjes dus kort. Wij weten als geen ander dat je naast NON-lid en Commissie-lid ook gewoon ondernemer bent en proberen elkaar zoveel mogelijk te helpen. Deelnemen in de Commissie is ontzettend leuk om te doen en je ontmoet elkaar als ondernemer in de actiestand.

Evenementen organisatie

Tijdens de vergaderingen wijzen we per event twee commissieleden aan. Zij organiseren het event en zorgen dat het event soepel verloopt. Per event wordt flexibel aanvullende hulp gevraagd uit De Schil. We verdelen dus alle werkzaamheden zoveel mogelijk. Vooraf weet je dus heel duidelijk wanneer jij wat drukker bent voor het NON. Voor vele events zijn draaiboeken aanwezig en we kunnen vaak ook terugvallen op NON-leden die eerder in de commissie hebben gezeten en hun kennis delen.

Meer commissieleden

Momenteel bestaat het NON uit 148 leden. In de commissie zitten nu 5 leden. Deze verhouding is natuurlijk behoorlijk scheef en daarom zijn we op zoek naar versterking. Want hoe meer mensen er meehelpen in de Commissie, hoe makkelijker de werkzaamheden verdeeld kunnen worden.

Wil jij meehelpen om mooie events neer te zetten voor onze leden en andere ondernemers in de regio?
Geef jouw hulp snel op. Dan gaan we in 2020 knallend van start!

Meld je aan bij één van de leden van de Commissie of het bestuur tijdens onze netwerkborrels of stuur een mailtje naar info@hetnon.nl

Secretariaat het NON
p/a Omring 16
1702 NA Heerhugowaard
Tel. (06) 21 84 22 89
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl