Het NON Wisseltrofee 2021: Maik Passchier

Ieder jaar reikt Het NON tijdens haar jaarlijkse Algemene LedenVergadering de NON Wisseltrofee uit aan een lid die het afgelopen jaar zich op bijzondere wijze heeft geprofileerd als NON-lid.

Dit jaar, 2021, hebben wij van het bestuur gemeend deze NON Wisseltrofee uit te reiken aan iemand die zich nu al verscheidene jaren heeft ingezet om voor de NON-leden inspirerende, leerzame en gezellige activiteiten te organiseren (samen met zijn collega Commissie-leden). Begonnen als mede-organisator van Het NON 20-jarig jubileumfeest, nu dus als weer 5 jaar geleden, en vervolgens als vast lid van de evenementen Commissie. Als waardering voor zijn niet aflatende inzet, gaat de NON Wisseltrofee naar (op de foto uitgereikt door NON penningmeester Peter Tergau):

Maik Passchier

Maik heeft ons een stukje geleverd waarin hij zijn dank uitspreekt:

“Al jaren ben ik lid van het NON, een voor mij erg gezellige en prettige ondernemersvereniging waar samen(werking), gelijkheid en laagdrempeligheid een groot goed is. Om dat te blijven ondersteunen ben ik al een aantal jaar lid van de Evenementen Commissie. Enerzijds een goede manier om jezelf bekend te maken bij de rest van de leden. Anderzijds leuk en leerzaam om samen met de overige leden van de Commissie evenementen van eerste idee tot uiteindelijke realisatie uit te werken. Voor sommige evenementen is dit gemakkelijk, andere vragen beduidend meer tijd. Zeker in het afgelopen jaar hebben wij als commissie behoorlijk moeten schakelen met als resultaat dat wij één van de weinige netwerkclubs zijn die het hele jaar actief is gebleven en voor verbinding is blijven zorgen met de leden. Dit hebben we alleen kunnen bereiken door met de hele Commissie samen te blijven werken. Ik ben daarom van mening dat de trofee dit jaar niet alleen aan mij toekomt, maar net zo goed naar ‘mijn’ Commissie-collega’s! Ingrid, Nicolette, Cindy, Sander, Roel, Eric en Peter, bedankt voor de mooie samenwerkingen die wij hebben gerealiseerd. Laten we er samen weer een mooi jaar van maken!”

Secretariaat het NON
p/a Omring 16
1702 NA Heerhugowaard
Tel. (06) 21 84 22 89
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl