Nieuw jaar voor verbinding, ook al is het online

Nu de coronaperikelen langer aanhouden en de lockdown verlengd en verzwaard is, is mijn ervaring dat er steeds meer scheurtjes komen in de draagkracht van werknemers, ouders, leerkrachten en ondernemers.

De verbinding waar Het NON voor staat, is beperkt te realiseren, ondanks de vele mooie initiatieven van de evenementencommissie. De inzet van MIBO* geeft ons de gelegenheid om, anders dan via Zoom, rond te lopen en één op één met iemand van gedachten te wisselen. Degenen die het al hebben ervaren, zijn over het algemeen aangenaam verrast en heel positief. Voor degenen die het nog niet uitgeprobeerd hebben, er is op dit moment elke vrijdagmiddag een ‘borrel’, dus grijp je kans en kom een keer kijken. We bieden de optie in ieder geval de maand januari aan en wellicht ook in februari. Als er leden zijn die een leuk idee hebben dat online te realiseren is, geef het aan bij bestuur of evenementencommissie.

2021 Jubileumjaar

Wat betekent deze situatie voor het NON in het 25 jarig jubileumjaar? In de nieuwjaarstoespraak is al aangegeven dat we gaan voor een live evenement om het jubileum te vieren. Aangezien we geen enkel zicht hebben op de mogelijkheden de komende maanden en de organisatie van een groot evenement veel tijd en energie vergt, is nu al besloten om de grote viering van het jubileum uit te stellen naar volgend jaar. We zijn wel op zoek naar (nog meer) NON-leden die zich in willen zetten om iets moois en groots neer te zetten. Meer weten? Neem contact op met Natasha, onze secretaris.

Samen REURING maken

Aan de andere kant gaan we zo veel mogelijk ‘profiteren’ van het feit dat we dit jaar wel degelijk 25 jaar bestaan en dat betekent dat we er via (social) media wel reuring (het jubileum-thema!) aan gaan geven. Het is fijn als de berichten gedeeld worden door iedereen, zodat we als Het NON onder de aandacht blijven.

De vereniging en het bestuur

De start van het nieuwe jaar betekent ook dat er weer een algemene ledenvergadering op het programma staat. Ook die zal online gehouden worden waarbij we er zeker een twist aan gaan geven om het meer te laten zijn dan alleen een ‘droge’ vergadering. Het idee ligt er al, aan de realisatie wordt gewerkt!

Het afgelopen jaar heeft het bestuur bestaan uit vier leden terwijl we volgens de statuten met vijf personen moeten zijn. Hierbij dus een dringende oproep voor een nieuw bestuurslid. De specifieke taak die dit bestuurslid gaat krijgen kan in onderling overleg bepaald worden. Verbinding tussen bestuur en evenementencommissie is een optie maar ook verbinding leggen tussen het NON en nieuwe (potentiele) leden. Uiteraard staan we ook hier open voor suggesties. We vergaderen maximaal één keer per maand en de online vergaderingen duren op dit moment een uur tot anderhalf uur.

Wie durft zijn nek uit te steken en zich in te zetten voor Het NON zodat we in de komende ALV het nieuwe bestuurslid kunnen presenteren en laten verwelkomen door de leden? Meer informatie is te verkrijgen bij alle bestuursleden; Peter, Natasha, Huub en Annemieke

 

* MIBO is een nieuw online tool voor ongedwongen online bijeenkomsten van Nederlandse makelij (MIBO is afgeleid van MIddag BOrrel).

Secretariaat het NON
p/a Omring 16
1702 NA Heerhugowaard
Tel. (06) 21 84 22 89
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl