Nieuwjaarsontbijt 2019 – speech voorzitter

Dit jaar is het thema voor het NON verbinding. Maar wat is verbinding eigenlijk? Er zijn vele definities van verbinding, afhankelijk van de context waarin het staat. Een greep uit de mogelijkheden:

  • in het algemeen is het iets dat twee of meer afzonderlijke delen verbindt
  • vanuit de scheikunde is het een stof waarvan de moleculen uit atomen van twee of meer elementen in een vaste verhouding staan
  • als zelfstandig naamwoord is de betekenis: een mogelijkheid om ergens te komen met de trein, bus, metro of vliegtuig of de mogelijkheid om per telefoon verbinding te maken
  • maar verbinding is ook: aankoppeling, aaneensluiting, aanhechting, aansluiting, associatie, band, brug, combinatie, conjunctie, connectie, contact, correlatie, familieverbinding, knoop
  • om nog maar niet te spreken van de betekenis in de wiskunde, waarbij een verbinding bijvoorbeeld een lijn tussen twee punten kan zijn
  • of een grappige vanuit de muziek, het is ook een boog die twee noten aan elkaar verbindt
  • en last but not least contact met iets of iemand of je in verbinding met iemand stellen

NON-leden Joost Baltus en Nathalie Menke leggen de verbinding tijdens het ontbijt bij De Kamer (Heiloo).

Weten wat verbinding is, geeft nog geen antwoord op de vraag hoe je dat dan doet. Want ook daar valt over na te denken Ik neem de lego even als voorbeeld. Als je een treintje maakt, dan kan je wagonnetjes met steentjes aan elkaar vast maken, met elkaar verbinden. Dat geeft een stijve verbinding, het zit stevig vast, maar biedt weinig mogelijkheden om nieuwe wegen in te slaan.

Een andere manier om een verbinding te maken tussen twee wagons is via een kliksysteem. Het is fijn als je iemand tegen komt waar het mee klikt. De verbinding is dan snel gelegd maar is ook weer los te maken, met meer of minder gemak.

Een derde mogelijkheid is met magneetjes. Als de wagons bij elkaar in de buurt komen, dan worden ze automatisch naar elkaar toe getrokken. Een magneet geeft een hele flexibele verbinding; het kan meebewegen, omhoog, omlaag, naar boven, naar beneden.

Een laatste manier die me te binnen is geschoten tijdens het nadenken over verbinding is een elastiekje. De verbinding is er, hij kan heel strak zijn, maar ook heel los. Met veel ruimte om je eigen weg te gaan, maar zonder helemaal los te staan.

Dat is de kern wat we als commissie en bestuur van het NON doen. Mogelijkheden scheppen om contact te leggen met elkaar en daardoor in verbinding te komen of in verbinding te zijn met elkaar. Binnen het NON zien we vele maten waarin mensen zich met elkaar verbinden. Gewoon voor de gezelligheid, om even samen een borrel te drinken en te lachen. Maar ook verbinden om kennis te delen en even te sparren. Verbinden om elkaar te kunnen helpen en naar elkaar te verwijzen. Of veel verder gaand in de vorm (regelmatige) samenwerking of in een meer vaste vorm.

Het is goed dat er ruimte is voor iedereen om zijn eigen weg te zoeken in de mate waarin je je wilt verbinden. Het bijzondere is dat als je dat gedaan hebt, als je je verbonden hebt en dan is het ook verleden tijd, terwijl het nog voort kan duren.

Bestuursmededelingen

Een punt dat vermeld moet worden, maar met pijn in het hart, is dat onze secretaris Laura Verhoef heeft aangegeven dat ze zich niet herkiesbaar stelt. Ze heeft er inmiddels zes jaar op zitten en we vinden het erg jammer dat ze dit besluit genomen heeft. Daarnaast loopt ook mijn termijn van drie jaar af bij de volgende jaarvergadering. Ik ben bereid om me herkiesbaar te stellen maar er is uiteraard ruimte voor een ieder die interesse heeft, om het stokje over te nemen.

Rest mij om iedereen nogmaals een heel goed en succesvol 2019 te wensen!

Annemieke Brouwer, voorzitter NON

Secretariaat het NON
p/a Omring 16
1702 NA Heerhugowaard
Tel. (06) 21 84 22 89
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl