Nieuws van de voorzitter september 2016

Voorzitter Annemieke Brouwer

Voorzitter Annemieke Brouwer

Zomer

Elk jaar weer de periode dat de wereld voor de helft stil lijkt te staan. Mensen zijn weg of staan niet in een werkstemming. En toch, de afgelopen zomerborrel was in verhouding druk bezocht. Bijna vijftig mensen bij elkaar, dat tekent toch de sfeer die er op dit moment is.

En ook al lijkt het een rustige periode, binnen het bestuur zijn er zaken die aandacht vragen. Door de samenvoeging van de PR en Evenementencommissie moest er een besluit genomen worden over de bestuurssamenstelling (die moet oneven zijn). Het bestuur bestond uit voorzitter, penningmeester, secretaris en een lid van elke commissie (vijf mensen in totaal). Besloten is om in plaats van een tweede lid uit de commissie een onafhankelijk bestuurslid toe te gaan voegen.

Daarnaast is de afgelopen periode gebleken dat we als NON niet duidelijk genoeg zijn in de grenzen die gelden ten aanzien van introducés. Natuurlijk verwelkomen we iedereen die wil komen kijken of hij/zij zich thuis voelt bij het NON. En het is belangrijk om mensen een aantal keren de gelegenheid te geven om ‘te proeven’ en te toetsen of Het NON biedt wat ze zoeken. Van een introducé wordt verwacht dat hij of zij ondernemer is of binnenkort start als ondernemer. Na maximaal 3 keer Het NON te hebben bezocht, moet een keuze worden gemaakt of er wel of niet een lidmaatschap wordt aangegaan. Een aantal van onze evenementen blijft tegen een vergoeding toegankelijk voor introducés. Een aantal evenementen is exclusief voor leden.

Tot binnenkort.

Annemieke Brouwer

Secretariaat het NON
p/a Omring 16
1702 NA Heerhugowaard
Tel. (06) 21 84 22 89
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl