Onze nieuwe voorzitter is Menno Godthelp!

Het NON heeft een nieuwe voorzitter: Menno Godthelp. Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 maart werd hij met meerderheid van stemmen gekozen voor een termijn van drie jaar. Godthelp volgt Anjo Brombacher op die sinds 2010 voorzitter was.

Menno Godthelp heeft bij zijn aantreden aangegeven dat hij met het NON het ondernemerschap in de regio verder wil stimuleren. “Ik wil streven naar meer leden, die wellicht ook meerdere werknemers in dienst hebben. Daarbij past een nog sterkere positie voor het NON als netwerkorganisatie, met behoud van onze laagdrempeligheid.” De nieuwe voorzitter wil de professionalisering en profilering van het NON verder doorzetten. Godthelp heeft een eigen advocatenkantoor – Windroos Advocatuur – in Alkmaar.

Brombacher kijkt met veel plezier terug op zijn periode als voorzitter waarin het NON groeide van zo’n 90 naar bijna 150 leden. “Het is een club met bevlogen en betrokken ondernemers. De diversiteit is groot. De wisselwerking tussen al die verschillende ondernemers heeft al tot veel prachtige initiatieven geleid.”

Tijdens deze algemene ledenvergadering is ook de nieuwe secretaris benoemd: Laura Verhoef. Zij volgt Ton van Lieshout op die jarenlang het secretariaat bestierde. 

Menno Godthelp is de nieuwe voorzitter van het NON.

Secretariaat het NON
p/a Omring 16
1702 NA Heerhugowaard
Tel. (06) 21 84 22 89
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl