Persbericht: Alkmaar ondersteunt ondernemers

Dit persbericht hebben wij ontvangen van de gemeente Alkmaar op 20 maart 2020:

Alkmaar ondersteunt ondernemers

De gemeente Alkmaar gaat, naast de rijksoverheid, de Alkmaarse ondernemers volop ondersteunen om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Er komen belastingmaatregelen en het Ondernemersloket wordt specifiek ingezet. Het college werkt aan een plan voor een Noodfonds.

Belastingmaatregelen

Veel ondernemers dreigen in liquiditeitsnood te komen wanneer de Coronacrisis te lang duurt. Voor sommigen spelen de problemen nu al.
Daarom heeft het college besloten de volgende maatregelen te treffen die de liquiditeitsdruk bij onze ondernemers kan verlichten:

  1. Uitstel van betalingen voor ondernemers, dus ook zzp’ers, tot 1 juli 2020. Eind mei zal de stand van zaken worden beoordeeld om te kijken of verlenging noodzakelijk is.
  2. Het niet opleggen van specifieke ondernemingsheffingen tot 1 juli 2020 (reclame, precario, definitieve toeristenbelasting 2019 en voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020).
  3. Niet doorbelasten van rente in verband met latere betalingen.

Indien ondernemers specifieke vragen hebben over betalingen van de belastingen dan kunnen zij contact opnemen met de afdeling Invordering van Cocensus.

Het Ondernemersloket

De gemeente gaat de komende periode extra inzet plegen om vanuit het Ondernemersloket onze ondernemers op een actieve manier te faciliteren in hun informatiebehoefte over de landelijke en lokale economische maatregelen. Vanuit het Ondernemersloket zal actief contact worden opgenomen met de bedrijfsverenigingen en ondernemers.
Op de website van de gemeente staat een directe link naar het Ondernemersloket en meer informatie over de noodregelingen.

Plan voor Noodfonds

Verder werkt het college aan een plan voor een Noodfonds. Een Noodfonds om als alles achter de rug is een sterke impuls aan de lokale economie van de stad te geven voor het aantrekken van bezoekers en toeristen. Gedacht kan worden aan ondersteuning van publiekscampagnes en culturele evenementen.
Tegelijkertijd is het Noodfonds er ook op gericht nu culturele instellingen en sportvoorzieningen die getroffen worden te ondersteunen.
De wijze waarop dit Noodfonds wordt ingezet vraagt maatwerk en overleg.
De komende dagen wordt dit plan verder uitgewerkt en geconcretiseerd.

“We realiseren ons dat ons land nu een hele moeilijke periode doormaakt. Wij doen er alles aan iedereen zo goed mogelijk in deze moeilijke tijden te helpen en te zorgen de lokale economie nu te ondersteunen en straks een impuls te geven”, aldus het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar.

Secretariaat het NON
p/a Omring 16
1702 NA Heerhugowaard
Tel. (06) 21 84 22 89
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl