Het NON Het NON

Glenn Rietveld

Rietveld Financiële Planning & Advies

[Branche] Financieel

Bedrijfs-omschrijving

Rietveld Financiële Planning & Advies is opgericht vanuit de grote vraag naar onafhankelijk inzicht in financiële vraagstukken. Hebben uw financiële besluiten het gewenste effect, zowel nu als in de toekomst? Is uw wens financieel haalbaar, en waar moet u daarbij op letten en welke mogelijkheden heeft u? Met die vragen help ik particulieren en ondernemers. Met mijn financiële analyses kunt u weloverwogen financiële besluiten nemen met het gewenste effect.

Onafhankelijk Advies
Rietveld Financiële Planning & Advies is niet aangesloten bij een bank of verzekeraar, en daardoor onafhankelijk.

Specialisaties

Welke vragen kunt u aan mij voorleggen? Een aantal voorbeelden.
• Mijn pensioensituatie: bouw ik voldoende pensioen op en wat zijn mijn mogelijkheden?
• Schenken: hoe doe ik dat en wat betekent dat voor mijn financiële situatie?
• Eerder stoppen met werken: is dat voor mij haalbaar en waar moet ik op letten?
• Laat ik mijn nabestaanden verzorgd achter: is er voor hen voldoende inkomen/vermogen na mijn overlijden?
• Ontslagen of arbeidsongeschikt: en dan, wat zijn de financiële gevolgen en oplossingen?
• Hoe beperk ik de eigen bijdrage zorginstelling (WZL voorheen AWBZ)?
• Echtscheiding: welke financiële keuzes heb ik en wat zijn de gevolgen?

Adres

Lyceumstraat 37
1814 BP Alkmaar
Telefoonnummer: 0682665600
www.rfpa.nl

Social media

Secretariaat het NON
p/a Hiemerwaard 26
1824 SN Alkmaar
Tel. (06) 46 28 62 49
secretariaat@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 44 00
www.rabobank.nl