Het NON Het NON

Tom Heijm

Landelijk Buro Integriteit & Vertrouwenspersoon (LBIV)

[Branche] Personeel & organisatieadvies, re-integratie, casemanagement

Bedrijfs-omschrijving

Vertrouwenspersoon Integriteit & Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

De werkvloer is een samenleving in het klein. Er gaat net zoveel mis onder werktijd als daarbuiten. Discriminatie bijvoorbeeld, pesterijen of seksuele intimidatie. Een vertrouwenspersoon is de eerste schakel in de oplossing van zulke problemen. Met externe vertrouwenspersonen zorgt Het Landelijk Buro Integriteit en Vertrouwenspersoon voor de-escalatie van conflicten en rust op de werkvloer. We voorkomen toekomstige problemen uiteraard ook. Bijvoorbeeld met integriteitsplannen, presentaties en implementaties. Zo maken we van iedere werkplek een veilige plek.

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon Integriteit op de werkvloer is geen overbodige luxe. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om een vertrouwenspersoon wettelijk te verplichten bij een minimum aantal werknemers. Bij voorkeur een extern persoon. Iemand die geen binding heeft met het bedrijf, die neutraal terrein is en écht wordt vertrouwd. Net als een interne vertrouwenspersoon, heeft een externe vertrouwenspersoon van het LBIV een absolute geheimhoudingsplicht. Iedere melding wordt dus vertrouwelijk behandeld. De wensen van de melder zijn daarbij leidend. Enige uitzondering: ernstige misdrijven waarbij de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt.

Externe vertrouwenspersoon via het LBIV
Het Landelijk Buro Integriteit en Vertrouwenspersoon ondersteunt bedrijven en overheden met de inzet van externe vertrouwenspersonen en het opstellen van een goed integriteitsbeleid. Onze medewerkers zijn een intermediair tussen uw organisatie en de melder van ongewenste omgangsvormen of andere problemen. We gaan met partijen in gesprek, luisteren, analyseren de melding en komen daarna met een advies. Op die manier helpen we melders zoveel mogelijk op weg. Verder ondersteunen we het bedrijf bij het opstellen van integriteitsbeleid en het naleven daarvan.

Waarom Landelijk Buro Integriteit en Vertrouwenspersoon?
De hele carrière van Tom Heijm, eigenaar van het LBIV, staat in het teken van waarheidsvinding. Daar begon hij mee als rechercheur bij het voormalige politiekorps Amsterdam-Amstelland. Aansluitend richtte hij een eigen recherchebureau op. Door de #Metoo discussie raakte Tom geïnteresseerd in verstoorde arbeidsrelaties en de gevolgen voor slachtoffer en dader. Daarom volgt hij aanvullende opleidingen en mag hij zich tegenwoordig Vertrouwenspersoon Integriteit en gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen noemen.

Specialisaties

Integriteitsvraagstukken.
Advies en dienstverlening Vertrouwenspersoon Integriteit

Adres

W.M. Dudokweg 9/ 1e etage (Alleen op afspraak)
1703DA Heerhugowaard
Telefoonnummer: 06-184442424
www.lbiv.nl

Social media

Secretariaat het NON
p/a Mimosalaan 1
1834 VC Sint Pancras
Tel. (06) 29 33 38 73
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl