Het NON Het NON

Richard Witte

Bureau Endemica BV

[Branche] Overige

Bedrijfs-omschrijving

Bureau Endemica bv, onderdeel van Endemica Holding BV, is een regionaal onderzoeks- en adviesbureau voor vraagstukken rondom ecologie, natuur en landschap. We adviseren bedrijven, overheden en natuurbeheerders in Noord-Holland bij ecologische kwesties zoals aanwezigheid van beschermde diersoorten, natuurbeheerplannen, duurzame inrichting en stikstofberekeningen.

We nemen op dit gebied alle zorg uit handen. Van verkennend vooronderzoek en vergunningaanvraag tot en met de ecologisch begeleiding tijdens de uitvoering van de (bouw)werkzaamheden:

We hebben passie voor de natuur en oog voor de belangen van bedrijven en de samenleving. Daarbij zoeken we naar de juiste balans tussen mens en natuur.

Specialisaties

Ecologie is een uitdagend specialisme die wij tot in onze genen beheersen. Iedere projectlocatie en omgevingsvergunning vraagt om specifieke en lokale natuurkennis. Wij helpen projecten in heel Noord-Holland te realiseren binnen de randvoorwaarden van de natuurwetgeving (Wet natuurbescherming / Omgevingswet). We nemen op dit gebied alle zorg uit handen. Van verkennend vooronderzoek en ontheffingsaanvraag tot en met de ecologisch begeleiding tijdens de uitvoering:
Wij voeren inventarisaties uit naar alle in Noord-Holland beschermde soorten (zoals (vleer)muizen, vogels, marters, rugstreeppadden, zandhagedissen, vlinders, libellen, sprinkhanen) volgens de geldende protocollen en gebruiken daarbij de modernste technieken (eDNA, batloggers, warmtebeeldcamera's etc).
Belangrijk voor ons is de goede band met de Omgevingsdienst NHN, die wij ook regelmatig met raad en daad ondersteunen. Maar minstens zo belangrijk is de band met de andere NON-ondernemers. Wij stimuleren jullie graag om duurzamer en groener te ondernemen.

Adres

Havinghastraat 66-L
1817 DA Alkmaar
Telefoonnummer: 0645554586
www.endemica.nl

Social media

Secretariaat het NON
p/a Omring 16
1702 NA Heerhugowaard
Tel. (06) 21 84 22 89
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl