Het NON Het NON

Wilma Roosloot

Budgeteffect

[Branche] Financieel

Bedrijfs-omschrijving

Als budgetcoach begeleid ik particulieren en bedrijven om hun financiële situatie in evenwicht te brengen en te behouden. Hierbij houd ik rekening met de persoonlijke omstandigheden.

Financiële zorgen werken door in alles: uw gezondheid, sociale leven, humeur, uw prestaties en relaties. Mijn doel is dat u weer actief deel kan uitmaken aan de maatschappij zonder zorgen.
Het is vaak niet eenvoudig om hulp te vragen, maar bedenk dat als u de eerste stap gezet heeft, u weer grip op uw leven zult krijgen.

Mijn werkwijze is onder te verdelen in drie stappen:

Intakefase
De intakefase is het eerste gesprek. Hierin maakt u kennis met mij en wordt uw persoonlijke situatie bekeken. Samen maken we afspraken en kijken we hoe lang het traject zal lopen. Aan de hand daarvan kan ik aangeven wat de kosten van mijn dienstverlening voor u zullen zijn.

De hulpfase
Na het intakegesprek worden al uw papieren naar inkomen en uitgaven verzameld en geordend. We kijken hoe de eventuele schulden zijn ontstaan. Door deze in kaart te brengen wordt de financiële situatie duidelijk. Daarnaast kijken we ook naar de mogelijkheden voor aanvraag van toeslagen, voorzieningen en belastingteruggaaf. Indien nodig wordt in samenwerking met schuldeisers naar een oplossing gezocht.
We zetten een thuisadministratie op. Ik lever overzichtelijke maand- en jaaroverzichten aan.

De nazorg
Er zal een evaluatiegesprek zijn. Door bewustwording, aanleren van nieuwe inzichten en het toepassen hiervan is de basis gelegd voor een juist evenwicht in uw financiële situatie. Daarom kunnen we het contact nu afbouwen. Ik blijf echter aan de zijlijn uw budgetcoach. Door regelmatig te informeren of alles nog volgens plan loopt.

Adres

C. de Vriesweg 44
1746 CM Dirkshorn
Telefoonnummer: 0650204779
www.budgeteffect.nl

Secretariaat het NON
p/a Omring 16
1702 NA Heerhugowaard
Tel. (06) 21 84 22 89
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl