Lid worden

Lid worden

Netwerken. Net zo essentieel voor ondernemers als geld verdienen. Via je netwerk ontmoet je klanten, leveranciers, partners en collega-ondernemers. Met hen kun je sparren, ervaringen uitwisselen of kennis delen. Of je doet zaken met ze. Een goed netwerk opbouwen en onderhouden kost tijd – maar die investering betaalt zich altijd terug. Word ook lid en ervaar hoe waardevol het NON voor je bedrijf kan zijn.

 

Beëindigen lidmaatschap door het lid In artikel 5 van de statuten is bepaald dat opzegging van het lidmaatschap door het lid slechts kan geschieden tegen het einde van een boekjaar (kalenderjaar). De opzegging geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar (kalenderjaar).

Betaling contributie en overige bijdragen door het lid De contributiebijdragen en overige bijdragen voor evenementen, inclusief BTW, die het lid verschuldigd is, worden door middel van een SEPA-incasso geïnd. Ten blijke dat u akkoord gaat met de bovengenoemde voorwaarden graag op onderstaande button klikken.

  • Lid worden

Secretariaat het NON
p/a Omring 16
1702 NA Heerhugowaard
Tel. (06) 21 84 22 89
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl