Vele handen maken licht werk – De Schil

Het NON is een vereniging, dat weet natuurlijk iedereen. Maar wat er achter de schermen van zo’n vereniging gebeurt is vaak minder duidelijk.

Het logo van Het NON, met de cirkels, geeft goed weer hoe we binnen Het NON te werk gaan. Met groepen betrokken leden die ook weer met elkaar in verbinding staan.

De eerste cirkel is van het bestuur. Een groepje van 5 leden die zorgt draagt voor het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging. De tweede cirkel is voor de commissie,een groep van zo’n 8 leden. Deze Commissie zorgt ervoor dat we zo’n actieve vereniging zijn. Zij organiseren de vele activiteiten waar onze leden kunnen netwerken, verbinden en kennis delen. Ook het promoten van de activiteiten, het werven van leden en het communiceren over Het NON naar de leden én naar buiten wordt door zowel het bestuur als de commissie gedaan.

Er zijn binnen de vereniging door de vele activiteiten die wij uitvoeren eigenlijk te weinig mensen om dit goed te kunnen regelen. Om dit op te vangen zijn wij dan ook heel blij met de derde cirkel. Dit is een groep leden van Het NON die heeft aangegeven van tijd tot tijd te willen helpen met het organiseren en/of realiseren van evenementen. De zogeheten Schil, een groep van nog eens circa 10 ondernemers. Middels een whatsapp-groep kunnen zij aangeven bij welke activiteiten zij de commissie en het bestuur kunnen/willen bijstaan.

Vind jij het ook leuk om af en toe te helpen bij de organisatie of realisatie (‘handjes op de vloer’) van evenementen, dan is De Schil misschien wel iets voor jou….. Je kunt hiervoor tijdens onze netwerkborrel iemand aanspreken van het bestuur of de commissie, of via mail contact opnemen.

Wij als commissie en bestuur zijn De Schil heel erg dankbaar voor jullie steun en hopen dat we bij aankomende evenementen ook weer bij jullie aan mogen kloppen voor ondersteuning!!!

De Schil bestaat momenteel uit de volgende NON-leden:

Secretariaat het NON
p/a Omring 16
1702 NA Heerhugowaard
Tel. (06) 21 84 22 89
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl