Verslag NON Inspiratie Event 28 juni 2018

Natuurlijk was de aanloop naar het NON Inspiratie Event gezellig: het geroezemoes was niet van de lucht terwijl iedereen binnendruppelde. Bestuur en commissieleden wisselden nog even snel wat afspraken uit. Maurice, Barbara, Peter en Natasha stonden al startklaar voor hun workshops. Patrick Leijen van de Rabobank bezorgde ons – letterlijk – een warm welkom in de vorm van een persoonlijk ingeschonken kopje thee of koffie. Terwijl zijn collega Martijn de Haan de laatste hand legde aan de techniek. Natuurlijk was het gezellig, maar belangrijker was dat het NON Inspiratie Event weer garant stond voor een dosis praktische tips en trics die elke ondernemer direct kon toepassen.

Overstap
Maurice Feld vertelde over Trello en de Kanban-methode. Omdat ik zelf al werk met Trello – ik ben er zelfs erg enthousiast over – had ik me daar niet voor ingeschreven. Maar de workshop zat goed vol. En er werd – zoals te zien was door de glazen wanden – flink meegepraat door de aanwezigen. En dat ging in de pauze tussen de twee workshoprondes nog even door. Met als resultaat dat sommige mensen besloten om in de tweede ronde hun oorspronkelijke keuze te laten voor wat die was en over te stappen naar de workshop van Maurice. Omdat ze nieuwsgierig waren geworden… Dat noem ik inspireren!

Switchtasken
Voor de eerste workshopronde had ik gekozen voor Barbara Aalpol: Om gestoord van te worden. Op een heerlijk nuchtere en bijna cabareteske manier liet ze ons ervaren op welke manieren je tijdens je werk gestoord kunt worden – en hoe je dat kunt voorkomen. Want wetenschappelijk bewezen: je bereikt de meeste efficiëntie als je je richt op een taak tegelijk. Zowel qua tijd als qua energie gaat er enorm veel verloren als je steeds van je werk afgehouden wordt. Of jezelf van je werk afhoudt, gezien de social media, collega’s, beschikbaarheid voor klanten en meegaan in je eigen gedachten. We ondervonden dat aan den lijve tijdens een klapspelletje met de buurman/-vrouw. Hier leerde ik een heel nieuw woord – niet gek voor een tekstschrijver – namelijk: switchtasken. Dat is wat je doet als je denkt dat je goed kunt multitasken. Nee dus: in werkelijkheid switch je steeds van de ene naar de andere taak en dat kost je bergen tijd en energie. Niet zo gek dus dat je dan ’s avonds alleen nog bekaf op de bank kunt hangen. Ik heb van Barbara wel wat nieuwe perspectieven op mijn werkhouding gekregen.

Praktisch en toepasbaar
Natasha Ioppi’s workshop heette Tevreden met je content. Omdat ik zelf elke dag bezig ben met content leek het me niet erg als ik die oversloeg. Tijdens de nazit hoorde ik wel veel enthousiaste stemmen opgaan. ‘Fijn dat ik nu een concreet plan heb.’ En: ‘Ik weet nu waar ik kan beginnen.’ Blijkbaar heeft Natasha haar workshop ook heel praktisch en toepasbaar ingestoken.

Vergelijking broodfonds en AOV
In de tweede ronde ben ik naar de workshop Broodfonds gegaan. Omdat Suzanne Glorie onverwacht verhinderd was, had ze Peter Leenders gevraagd de honneurs waar te nemen. Wat hij met vuur en verve deed. Wat ik vooral handig vond was de vergelijking tussen een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een broodfonds.
• ‘Een verzekering doet er alles aan om niet uit te keren, een broodfonds is er juist om wel uit te keren.’
• Een verzekering is gebaseerd op wantrouwen, een broodfonds gaat uit van vertrouwen, daarom kun je alleen deelnemen op voordracht van andere leden.
• Een broodfonds is niet bedoeld voor arbeidsongeschiktheid, maar als overbrugging bij ziekte. Een broodfonds is tijdelijk: na twee jaar houdt de de uitkering op.
Uit de discussie die vanzelfsprekend ontstond, kwam naar voren dat AOV en broodfonds elkaar ook heel goed aanvullen. Broodfonds voor de korte termijn, verzekering voor de langere termijn. Ook bij deze workshop dus weer veel om over na te denken. En iedereen die geïnteresseerd is om deel te nemen aan een broodfonds kan zich melden bij Peter of Suzanne.

Klap op de vuurpijl
In de grote hal van de Rabobank stonden na afloop heerlijke hapjes en iets lekkers te drinken klaar. Je begrijpt het wel: dat mondde weer uit in gezellig geroezemoes. Met als klap op de vuurpijl de mededeling van Martijn de Haan, dat de Rabobank in het afgelopen jaar haar sponsoring had heroverwogen, maar besloten heeft om de komende drie jaar het NON te blijven steunen! Wat een super inspirerend einde aan een inspirerende avond.

Marja Duin

Secretariaat het NON
p/a Omring 16
1702 NA Heerhugowaard
Tel. (06) 21 84 22 89
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl