Het NON Het NON

Diny van Schepen

2dr8 bv

[Branche] Communicatie, coaching, mediator, training, advies

Bedrijfs-omschrijving

2dr8 Mediation - Coaching - Training
Omarm conflicten en met een juiste aanpak helpen ze je een organisatie te laten groeien. Een organisatie waarin medewerkers vanuit een positief kritische blik discussies voeren en vernieuwingen brengen. Binnen een klimaat waarin veiligheid en vertrouwen de belangrijkste kernwaarden zijn, kan een ieder enthousiast en gedreven verder bouwen aan de toekomst: een leven lang met plezier werken. Vanuit mijn expertise en jarenlange ervaring help ik je mensen te ontwikkelen en communicatie en samenwerkingen binnen je organisatie te verbeteren.

Nu 25% van het verzuim ontstaat vanuit conflicten, helpt vroegtijdige inzet van gesprekbegeleiding, mediation en coaching om veerkracht en weerbaarheid te vergroten. Werk preventief, vergroot de inzetbaarheid en voorkom verzuim. Een conflict waar geen beweging in zit veroorzaakt schade. Schade aan de betrokken personen, maar ook schade aan collega’s en organisatie. Collega’s mengen zich bewust of onbewust in de ruzie, collega’s of klanten voelen zich ongemakkelijk met de situatie, er ontstaan nieuwe conflicten of verdeeldheid, de onproductiviteit neemt toe. Met gespreksbegeleiding of mediation beperk je schade en kom je samen tot oplossingen.

Coaching en training helpen medewerkers in hun ontwikkeling. De maatschappij, de werkzaamheden en verwachtingen veranderen snel. Met coaching krijgen medewerkers inzicht, meer regie en mogelijkheden om belemmeringen op te lossen. Met het vergroten van de veerkracht zijn veranderingen persoonlijk, privé en zakelijk makkelijker op te vangen.

Graag kom ik met je in gesprek hoe ik je kan helpen om jouw organisatie en de mensen in de organisatie te laten groeien.

Specialisaties

Mediation arbeidsconflicten, zakelijke conflicten, bestuurszaken, familiezaken (geen echtscheidingen)
Teamconflicten
Gespreksbegeleiding
3-gesprek bij verzuim
BeSiG: verbeter samen de communicatie
Coaching
E-coaching
Executive coaching
Coaching on the job
Incompany trainingen: o.a. “Beter in gesprek”

Adres

Einthovenstraat 1
1821 BV Alkmaar
Telefoonnummer: 0616034067
www.2dr8.nl

Secretariaat het NON
p/a Omring 16
1702 NA Heerhugowaard
Tel. (06) 21 84 22 89
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl