Het NON Het NON

Lid worden

Het NON is dé netwerkvereniging bij uitstek voor ondernemers die gevestigd zijn in Noord-Kennemerland of de Kop van Noord-Holland. Lidmaatschapscriteria: Ben jij eigenaar (of aandeelhouder van een BV, of vennoot/maat van een VOF/Maatschap) van een onderneming in deze regio? Dan nodigen we je van harte uit om lid te worden. Het NON stimuleert het ondernemerschap in de meest ruime zin van het woord. We organiseren jaarlijks diverse activiteiten waar ondernemers elkaar kunnen spreken, waar ze met elkaar kunnen sparren en wijzer kunnen worden.

Meld je hieronder aan!

Lidmaatschap

Artikel 4, lid 2 van de statuten van de vereniging luidt:
Lid kan zijn:

  • een natuurlijk persoon die in de regio’s Kop van Noord-Holland of Noord-Kennemerland voor eigen rekening en risico een onderneming drijft, waaronder mede begrepen de uitoefening van een vrij beroep, een vennootschap onder firma of een andere zakelijke activiteit; of
  • een natuurlijk persoon die directeur en aandeelhouder is van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap welke is gevestigd in één van de hiervoor gemelde regio’s; of
  • een rechtspersoon die het doel en daardoor de uitgedragen identiteit van de vereniging onderschrijft en zich door minimaal één of maximaal twee personen structureel laat vertegenwoordigen in door de vereniging georganiseerde activiteiten.

Contributie

De contributie bedraagt € 155,00 per kalenderjaar. Bij aanvang van het lidmaatschap wordt het resterende aantal maanden van het lopende jaar in rekening gebracht, met aftrek van de lopende maand (die is gratis). Het NON berekent eenmalig € 17,50 inschrijfgeld (alle bedragen zijn exclusief 21% btw). Het (jaar)lidmaatschap wordt automatisch geïncasseerd.
Het lidmaatschap is persoonlijk en staat op naam van één of twee vaste personen van het bedrijf dat lid wordt. Vrijwel alle evenementen zijn voor de leden gratis, een enkele keer wordt een bijdrage gevraagd. Leden kunnen zich ook aansluiten bij de besloten NON-groep op LinkedIn en Facebook.

Lid worden?

Schrijf je direct in via het inschrijfformulier.
Nu inschrijven

Wordt nu lid van het NON!

Nu inschrijven en je lidmaatschap gaat, als je voldoet aan de lidmaatschapscriteria, meteen in.

Secretariaat het NON
p/a Omring 16
1702 NA Heerhugowaard
Tel. (06) 21 84 22 89
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl