Het NON Het NON

Vrienden van Het NON

Wat zijn Vrienden van Het NON?

Voor organisaties/instellingen die geen onderneming zijn, maar waarvan de relatie met het NON wel een meerwaarde kan betekenen voor beide partijen kent het NON het concept ‘Vrienden van Het NON’.

Vrienden van Het NON krijgen dezelfde rechten als leden, uitgezonderd het stemrecht. Vrienden betalen geen contributie, maar een voor het NON waardevolle tegenprestatie ‘in natura’.

Huidige Vrienden van Het NON zijn:

 • Het Horizon College te Heerhugowaard

Wilt u in aanmerking komen om Vriend van het NON te worden, mail ons dan de motivatie op welk vlak vriendschap voor beide partijen van meerwaarde zou kunnen zijn en welke tegenprestatie u zou kunnen leveren.

Onderstaand treft u alle formele afspraken.


M.b.t. Vrienden, verder te noemen Vriend van Noord Noord-Hollands Ondernemers Netwerk, verder te noemen Het NON, gelden de volgende afspraken:

 • Een Vriend voldoet niet aan de formele eisen om lid te kunnen worden van Het NON, bijvoorbeeld in het geval van een onderwijsinstelling, deze is primair geen commerciële onderneming dan wel een commerciële ondernemer.
 • Een Vriend voegt iets toe aan Het NON. Het Bestuur van Het NON zal bepalen of een adspirant-Vriend voldoende toevoegt.
 • Een Vriend is geen formeel lid en heeft derhalve géén stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering van Het NON. Wel mag de Vriend de Algemene Ledenvergadering bijwonen als toehoorder.
 • Een Vriend betaalt geen contributie, maar levert ‘tegenprestaties’ ter waarde van deze contributie
 • ‘Tegenprestaties’ kunnen zijn in de vorm van het beschikbaar stellen van materiële (faciliteiten etc.) en/of immateriële (personele inzet etc. ) zaken t.b.v. Het NON-evenementen of t.b.v. andere Het NON-gerelateerde zaken.
 • Het NON geeft jaarlijks aan welke wensen het heeft t.a.v. de tegenprestaties.
 • De Vriend geeft jaarlijks op voorhand duidelijk aan welke/welk type tegenprestatie de Vriend denkt te kunnen leveren in de komende periode.
 • Een Vriend mag onder dezelfde voorwaarden als leden deelnemen aan NON-evenementen
 • Een Vriend krijgt dezelfde toegang en rechten (o.a. eigen profiel) in het besloten deel van de Het NON-website.
 • De Vriendschap wordt bekrachtigd d.m.v. een intentieverklaring tussen Het NON en de Vriend.
 • Net zoals voor leden van Het NON geldt: elke Vriend laat zich vertegenwoordigen door maximaal 2 vaste contactpersonen, zodat het mogelijk is voor de leden van Het NON om een relatie op te bouwen met deze vaste contactpersonen.
 • Indien niet aan de verplichtingen wordt voldaan kan het bestuur van Het NON besluiten de Vriendschap op te zeggen.
 • Alle voor leden beschikbare kanalen kunnen worden gebruikt door de Vriend om zijn eigen netwerkacties langs te verrichten: Evenementen, Maandelijkse borrels, Facebook open-groep, Facebook besloten-groep, Linkedin groep, Forum van de website, Nieuwsbrief, Borrelsponsor etc.
 • Voor het einde van het kalenderjaar wordt de ‘Vriendschap’ geëvalueerd en indien voortgezet worden nieuwe afspraken gemaakt voor het volgende jaar.

Secretariaat het NON
p/a Omring 16
1702 NA Heerhugowaard
Tel. (06) 21 84 22 89
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl