Het NON Het NON

Maik Passchier

AMA Milieuadvies Arbo & MVO en ERGOWEBSHOP

[Branche] Interim-management, consultancy, advies

Bedrijfs-omschrijving

AMA heeft zich tot doel gesteld om ondernemers die arbo, milieu en MVO vraagstukken als last zien om te zetten tot een lust!
Hoe?
Neem contact op met AMA en wij komen graag de mogelijkheden bespreken!

Tot snel

Specialisaties

Voor al het advies, begeleiding en uitvoering op het gebied van :
Veiligheid:
- (opslag) Gevaarlijke stoffen
- RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie)
- Werkplekonderzoeken (kantoor, geluid, stof, ....)
- Bedrijfsnoodplannen
- Voorlichting
- Uitwerken verbetervoorstellen...
Milieu:
- Aanvragen vergunningen
- Voorbereiden en begeleiden handhavingsbezoek
- Communicatie naar gemeente
- ...
MVO:
- Opzetten en uitwerken beleid
- Scan
- ...

Adres

Leharkade 5
1817 HS Alkmaar
Telefoonnummer: (072) 7600 100
http://www.arbomilieuadvies.nl/

Social media

Secretariaat het NON
p/a Omring 16
1702 NA Heerhugowaard
Tel. (06) 21 84 22 89
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl