Borrelsponsor 5 november 2021: Peter Tergau

Thema: Jaarwisseling 😉

Voor hen die mij nog niet kennen, mijn naam is Peter Tergau (penningmeester van NNON) en sinds eerste kwartaal 2010 eigenaar van P.E.M. (Peter) Tergau, advies en interimmanagement (het klopt dat er géén spatie is tussen ‘interim’ en ‘management’)

Na 33 jaar werkzaam geweest te zijn in de accountancy (KPMG en BDO) moest ik iets anders. Binnen KPMG en BDO heb ik heel wat functies bekleed, zoals teamleider accountancy, docent (software voor specifieke accountancy toepassingen, maar ook ‘spreadsheets’) én voorzitter Ondernemingsraad BDO van 2000 tot en met 2007. Ik ben in 2010 mijn eigen bedrijf begonnen op organisatorisch, fiscaal en administratief gebied. Achteraf bekeken had ik al veel eerder als ondernemer zonder personeel een bedrijf moeten starten!!

Naast mijn betaalde werkzame leven ben ik actief in een aantal besturen, zoals:

  1. Penningmeester van onze actieve ondernemers vereniging Het NON;
  2. Voorzitter van via-nh.nl (autoclub, niet merkgericht. Elke eigenaar van een Interessante Auto is welkom), uiteraard heb ik een ‘klassieker’ (Toyota Crown Supersaloon 2.8i – 1984);
  3. Penningmeester Stichting Het Schermereiland buurthuis-dewachter.nl op het Rooie Dorp in Alkmaar;
  4. Penningmeester Stichting Steunfonds TIMS (The International Molinological Society) molenkunde.eu;
  5. Penningmeester Stichting Dorpshuis de Geist dorpshuisdegeist.nl;
  6. Penningmeester Stichting TOP actief (Talent Ontmoet Perspectief), wij verzorgen o.a. verkeerseducatie aan de bovenbouw van de Basisschool en de eerste twee jaren van het VMBO;
  7. Penningmeester Stichting Vrienden van Exodus Alkmaar https://www.exodus.nl/;
  8. Bestuurslid Stichting Present Heerhugowaard-Langedijk stichtingpresent.nl/heerhugowaard-langedijk;
  9. Daarnaast ben ik DB-lid van het VZO vzo-alkmaar.nl

ad 2, 3, 5 en 9:

Eind van het jaar 2021 stop ik bij deze organisaties als bestuurder, er van uitgaand dat er een opvolger wordt gevonden.

Een van de hobby’s van mijn eega Marianne en ik is onze Carpe Diem, die we in 2005 nieuw gekocht hebben, waarmee we veel plezierige tochten gemaakt hebben in ons Noord-Hollands landschap.

Graag tot ziens op 5 november a.s. in De OndernemersTuin

Peter Tergau

Secretariaat het NON
p/a Omring 16
1702 NA Heerhugowaard
Tel. (06) 21 84 22 89
info@hetnon.nl

bankRabobank – (Hoofdsponsor)
Postbus 133
1800 AC Alkmaar
Tel. (072) 567 45 00
www.rabobank.nl